Üniversitemiz Mekânlarının Envanter Bilgisi Oluşturuldu

     Kalkınma Bakanlığı tarafından tasarlanan yükseköğretim mekanlarının envanter bilgisinin üretilmesini, dersliklere yönelik verimlilik analizi yapılmasını, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını hedefleyen “Yükseköğretim Mekanları Yatırım Karar Destek Sistemi (Mek-Sis)” projesi kapsamında, “Yükseköğretim Mekanları Envanter Sınıflandırma Sistemi(YMESS)” kullanılarak yapılan çalışmalar tamamlandı.

     YMESS ile yerleşkelerdeki tüm mekânlar (oda, bölme, sınıf, amfi, depo, tuvalet, banyo vb.) ana ve alt fonksiyon bazında sınıflandırılarak kodlandı ve rakam ile harflerden oluşan değerler kullanılarak numaralandırıldı. Yerleşkelerdeki tüm mekânların, metrik ölçüm ve iç mekân kalite ölçümleri (CO2, bağıl nem, sıcaklık ve aydınlatma vs.)  tamamlandı.

 

HIZLI ERİŞİM