Yönetim

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nda hiyerarşik işbirliği ve koordineli bir şekilde kollektif çalışma prensibi esas alınmıştır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu başta olmak üzere 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, 124 Sayılı K.H.K. ve 657 Sayılı Devlet Memuları Kanunu ile ilgili mevzuatlar gereğince meslek etik ve kuralları çerçevesinde görevlerini ifa etmekle yükümlüdürler.


Bu sayfa Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından en son 24.07.2019 15:57:35 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM