2011 Yılı Faaliyetlerimiz


1. Başıbüyük Yerl. MR Merkezi ve Nörolojik Bil. Enstitüsü Konferans Salonu Yapımı İnşaat İşleri ve Çeşitli İnşaat İşi
2. Bağlarbaşı Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi Kültür Merkezi Yeni Derslikler ve Mediko Yapılması İşi
3. Göztepe Yerleşkesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Tadilat İşi
4. Başıbüyük Sağlık Yerleşkesi Zemin ve Temel Etüdü Yapılması İşi
5. Nişantaşı Yerleşkesi Tadilat İşi
6. Başıbüyük Sağlık Yerleşkesi İç Erişim Çevre Yolları ve Çevre Düzenlenmesi Uygulama Projeleri Hazırlama İşi
7. Göztepe Yerleşkesi Atatürk Eğitim Fakültesi Çeşitli Onarım İşi
8. Göztepe Yerleşkesi İki Katlı Modüler Pres Modüler Bina ( Çatı Dahil ) Yapılması İşi
9. Haydarpaşa Yerleşkesi Eczacılık Fakültesi Genel Bakım Onarım İşi
10. Göztepe Yerleşkesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Tadilat İşi
11. Acıbadem Yerleşkesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tuvaletlerinin Tadilatı ve Güvenlik Kulübesi Yapım İşi
12. Başıbüyük Sağlık Yerleşkesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi İle Temel Tıp Bilimleri Bölümü Binası Uygulama Projeleri Hazırlama İşi
13. Acıbadem Yerleşkesi Güzel Sanatlar Fakültesi Elektrik ve Data Alt Yapısı Yenileme İşi
14. Göztepe Yerleşkesi Yemekhane Binası Teras Katının Akademik Personel İçin Yemekhane ve Dinlenme Salonu Olarak Düzenlenmesi İşi
15. Göztepe Yerleşkesi Yönetim ve Enstitü Binası Kazan Dairesi Tesisatının Yapım İşi
16. Kartal Yerleşkesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kanalizasyon Borusu Döşenmesi ve Tadilat İşi
17. Göztepe Yerleşkesi LLP / Erasmus Biriminin Mühendislik Fakültesinin 7. Katına Taşınması İşi
18. Marmara Üniversitesi Hastanesi Medikal Malzemesi Nakliyesi İşi
19. Marmara Üniversitesi Hastanesi Split Klima Söküm İşi
20. Göztepe Yerleşkesi Isı Merkezi Depo Alanına Raf Yapılması İşi
21. Göztepe Yerleşkesi Akademik Redaksiyon Birimi İnşaatı ve Döner Sermaye Binası İç Kısım Boya İşi
22. Göztepe Yerleşkesi Rektör Yardımcılarının Odalarının Lamine Parke Döşeme İşi
23. Haydarpaşa Yerleşkesi Eski Kreş Binası Tadilat İşi
24. Halkalı Yerleşkesi Sosyal Bilimler Kuzey Yerleşkesi İnşaat ve Çevre Ulaşım Yolları Proje Hizmetleri Halihazır ve Plankote Alım (Proje Çizimi) İşi
25. Haydarpaşa Yerleşkesi Yangın Dolaplarını Yenileme İşi
26. Haydarpaşa Yerleşkesi Sinema ve Televizyon Bölümü Çatı Onarımı ve Boya İşi
27. Göztepe Yerl.Yapı İşl. Ve Tek. Dai. Bşk. Sekr. Odası Bölmesi, Wc Onarımı ve Pencereler Korkuluğu Yapılması İşi
28. Göztepe ve Haydarpaşa Yerleşkeleri Çevre Aydınlatmaları Ve Doğal Gaz Santrali E.N.H Çekilmesi İşi
29. Acıbadem Yerleşkesi Güzel Sanatlar Fakültesi Cam Atölyesi Tadilat İşi
30. Sultanahmet Binası Asansörünün Yenilenmesi İşi
31. Göztepe Yerleşkesi Fen - Edebiyat Fakültesi Binası Elektrik Tesisatı Projelerinin Çizim İşi
32. Göztepe Yerleşkesi Kimya Bölümü MC263 VE MC264 Nolu Laboratuar Yapım İşi
33. Göztepe Yerleşkesi Karakol Binası Yanı İlave Prefabrike Bina Yapılması İşi
34. Bahçelievler Yerleşkesi Arşiv Çatı Onarımı ve Yemekhane Duvarının Yağmur Sularından Korunması İşi
35. Halkalı yerleşkesi Sosyal Bilimler Güney Yerleşkesi İnşaatı ve Çevre Ulaşım Yolları Proje Hizmetleri Halihazır ve Plankote Alım (Proje Çizimi ) İşi
36. Yıkılan İktisadi Bilimler ve Enstitü Binaları Sebebiyle Göztepe Yerleşkesinde Yapılan Telefon Hattı Değişikleri İşi
37. Göztepe Yerleşkesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İç Mimari ve Dekorasyon Uygulama Projeleri Hazırlanması İşi
38. Göztepe Yerleşkesi Hali Hazır ve Plankote Alım İşi
39. Göztepe Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi Konteynerleri Alt Yapısının Hazırlanması İşi
40. Başıbüyük Sağlık ve Eğitim Yerleşkesi ile Çevre Ulaşım Yollarına Ait İmar Planı Tadilat İşi
41. Acıbadem Yerleşkesi Güzel Sanatlar Fakültesi Binası Elektrik Tesisatı Projelerinin Çizim İşi
42. Göztepe Yerleşkesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Tesisatı Projelerinin Çizim İşi
43. Göztepe Yerleşkesi Yemekhane Binası Teras Katının Akademik Personel İçin Yemekhane ve Dinlenme Salonu Olarak Düzenlenmesi (Proje) İşi
44. Göztepe Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi A ve B Binaları Jeneratör Bağlanması İşi
45. Nişantaşı Yerleşkesi Temiz Su Hattı Tadilat İşi
46. Göztepe ve Haydarpaşa Yerleşkeleri Fen Edeb. Fak. Ve Tek. Eğt. Fak. Hidrofor Pompaları Tamiri İşi
47. Göztepe Yerleşkesi Rektörlük Binası Bodrum Katında Depoların Yapılması İşi
48. Göztepe Yerleşkesi Su Tasarruf Kartuşu Alım ve Montaj İşi
49. Göztepe Yerleşkesi Teknik Eğitim Fakültesi Mekatronik Binası Elektrik Onarım İşi
50. Başıbüyük Sağlık Yerleşkesi Enerji Kablosu Hattı Ve Trafo Merkezi Uygulama Projeleri Hazırlama İşi
51. Nişantaşı Yerleşkesi Polis Moboları Besleme Hattı Yenileme İşi
52. Göztepe Yerl. Atatürk Eğitim Fak. İlköğretim Bölümü 101 Nolu Sınıfın Öğretim Elemanları Odasına Dönüştürülmesi İşi
53. Göztepe Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi Güneş Enerjili Araba Atölyesi Yapım İşi
54. Haydarpaşa Yerleşkesi Patoloji Bölümü ve Çevresi Bakım ve Onarım İşi
55. Göztepe Yerleşkesi ÖzmenAktar Kız Öğrenci Yurdu WC Tadilat ve Tavan Boyası Yapılması İşi
56. Göztepe, Haydarpaşa, Nişantaşı, Sultanahmet Yerleşkeleri Çeşitli Birimler Onarım İşi
57. Göztepe Yerleşkesi Büyük Spor Salonu Eşanjör ve Boyler Değişimi İşi
58. Göztepe Yerl. Öğrenci İşl. Dai. Başk. Personeline Tahsis Edilen Spor Salonundaki Elektrik Tesisatının Yapım İşi
59. Başıbüyük Sağlık Yerl. Nörolojik Bil. Enst. Jeneratörlerinin Bağlantı Değişikliği, Regülatör Temini ve Montajı İşi
60. Göztepe Yerleşkesi Döner Sermaye Saymanlığı Tadilat İşi
61. Nişantaşı Yerleşkesi İletişim Fakültesi Çeşitli Tadilat İşi
62. Göztepe Yerleşkesi Göztepe Yerleşkesi Reşat Kaynar Salonundaki Klimalara Ait Elektrik Tesisatı Yapım İşi
63. Göztepe Yerl. Müh. Fak. Binası D Blok 211,212,218 Nolu Laboratuarların Elektrik Tesisatının Yenilenmesi İşi
64. Beyazıt Yerleşkesi Çeşitli Onarım İşleri Yapılması İşi
65. Kandıra Yerleşkesi Doğa Bitkileri ve Su Ürünleri Arş. Ve Uyg. Mrk. Ve Arazi Kullanımının Sağlanması İşi
66. Anadoluhisarı Yerleşkesi Ana Giriş Kapısı Düzenleme İşi
67. Sultanahmet Yerleşkesi Çeşitli Tadilat İşi
68. Haydarpaşa Yerleşkesi Hukuk Fak. Çeşitli Birimlerde Onarım İşi
69. Göztepe, Haydarpaşa, Nişantaşı, Anadoluhisarı Yerleşkeleri Çeşitli Tadilat İşi
70. Kandıra Yerleşkesi Doğa Bit. Ve Su Ürünleri Arş. Ve Uyg. Mrk. Terkos Durusu Binası Tadilat İşi
71. Nişantaşı Yerleşkesi Çatı Katının Yemekhane Olr. Düz. Ve Sınıflara Data-Telefon Hatları Çekilmesi İşi
72. Haydarpaşa Yerleşkesi Tıp Bilimleri Anatomi ABD Çeşitli Tadilat İşi
73. Anadoluhisarı ve Bahçelievler Yerleşkeleri Giriş Kapıları Uygulama Projeleri ile Anadoluhisarı Yerleşkesi Çevre Aydınlatma Projesi ve Anadoluhisarı Yerleşkesi BESYO Konferans Salonu Akustik, Mekanik ve Elektrik Tesisatı Projelerinin Çizim İşi
74. Bağlarbaşı Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi Kütüphane Nadir Eserler Odası Yapılması İşi
75. Göztepe Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi MC, MD Binaları Çeşitli Tadilatlar, Bakım-Onarım İşi
76. Göztepe Yerleşkesi Bankacılık ve Sigortacılık Y.O. Yangın Merdiveni Yapılması İşi
77. Göztepe Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi D Binası 150 KWA Jeneratörün Sosyal Bilimler MYO Uygulama Binası Bağlanması ve Mevcut 254 KVA Jeneratörrün Mühendislik Fakültesi D Binası Montajı İşi
78. Göztepe Yerleşkesi Teknik Eğitim Fakültesi F Blok Bodrum Kat Laboratuar Ara Bölmeleri Yapılması İşi
79. Göztepe Yerleşkesi Fen Edebiyat Fakültesi B Blok 306 Nolu Odanın Laboratuar Olarak Düzenlenmesi İşi

*** 2011 yılında açık ihale veya doğrudan temin usulü ile ihale edilen ve yukarıda sıralanan işler tümüyle tamamlanmıştır.


Bu sayfa Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından en son 24.07.2019 15:57:06 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM