2020 Yılı Faaliyetlerimiz

2020 Yılı Faaliyetlerimiz


1) Göztepe Yerleşkesi Sosyal Bilimler MYO Uygulama Birimi Deprem Güçlendirmesi Yapılması İşi
2) Anadoluhisarı Yerleşkesi Sentetik Çim Saha ve Tartan Pist Yenilenmesi İşi
3) Marmara Üniversitesi Recep Tayyip ERDOĞAN Külliyesi Yemekhane ve Kütüphane Binası Uygulama Projesi, Teknik Şartname ve İhale Dosyalarının Hazırlanması İşi
4) Marmara Üniversitesi Engelli Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Uygulama Projeleri Teknik Şartnameleri ve Yaklaşık Maliyet Hazırlanması İşi
5) Göztepe Yerleşkesi ile Anadoluhisarı Yerleşkesi için Teknik Şartnamede Belirtilen Binalarına Ait Yapı Tetkik ve Deprem Güçlendirme Projelerinin, Teknik Şartname ve Yaklaşık Maliyetinin Hazırlanması İşi
6) M.Ü. Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Arazisi İçerisinde Bulunan İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Başıbüyük ve Aydınevler Mahallesi 76 Adet Ada Parselleri İçeren 263 Hektarlık Alanda 15. ve 16. Madde İmar Uygulama Çalışması Yapılması İşi (Devam ediyor)
7) Marmara Üniversitesi Yerleşkelerinde Bulunan Binaların Enerji Verimliliği Etütlerinin Yapılması İşi (Devam ediyor)
8) Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Eczacılık Fakültesi Öğrenci Laboratuvarlarının Çeker Ocaklarına Havalandırma Kanalı Yapılması ve Tefriş Yerleşimi Sonrası Laboratuvar Havalandırmalarının Uygun Hale Getirilmesi İşi (Devam ediyor)
9) M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Derslik Binasının Hangar Binası Olarak Düzenlenmesi İşi
10) M.Ü. RTE Külliyesi, Anadoluhisarı Yerleşkesi, Acıbadem Yerleşkesi Sultanahmet Yerleşkesi, Bağlarbaşı Yerleşkesi ve Göztepe Yerleşkesi Çeşitli Onarım İşleri
11) M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Handan Ertuğrul Yangın Deposu Yapılması, Başkanlıklar Binası, A-B Blok Çevre Düzenlemesi, İş Güvenlik Birimi Binası Düzenlenmesi ve Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Eczacılık Fakültesi Mescit ve Nörolojik Bilimler Enstitüsü Çeşitli Onarım İşleri
12) M.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Yemekhane Yapılması ve Tıp Fakültesi Onarım ve Tadilat İşleri
13) M.Ü. Göztepe, Anadoluhisarı ve Kartal Yerleşkeleri Çeşitli Tadilat İşleri ile T.E.F. İlave Yangın Merdiveni Yapılması İşi
14) M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Prefabrik Binanın Çeşitli Tadilat İşleri
15) M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Prof. Dr. Orhan Oğuz Kütüphanesi Zemin Kat Düzenlemesi ve Çeşitli Tadilat İşleri
16) M.Ü. Göztepe Yerleşkesi ve Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Sigara İçilmez Alan ve Otopark Çizgileri Yapılması İşi
17) M.Ü. Eczacılık Fakültesi Binası Girişine Rüzgârlık Yapılması İşi
18) M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Merkez Kütüphane Binası Teras Tadilat İşi
19) M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Hangar Binasına Sarmal Kapı Yapılması İşleri
20) M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Misafirhanesi İç Boya Yapılması ve Çeşitli Tadilat İşleri
21) M.Ü. Anadoluhisarı Yerleşkesi Tribün Alt Odalarının Tadilat İşi
22) M.Ü. Anadoluhisarı Yer. Yemekhane Binası Çatı Onarımı ve Göztepe Yer. Mediko Sosyal Binası Yangın Merdiveni Yap. İşi
23) M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Tekstil Bölümü Binasının Onarımı İşi
24) M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Rektörlük Binası 7. Kat Toplantı Odası Düzenlenmesi İşi
25) M.Ü. Göztepe Yerleşkesi ve Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Çeşitli Tadilat ve Onarım İşi
26) M.Ü. Çeşitli Birimlerinde Bulunan Asansörlerin Etiket Revizyon İşleri
27) M.Ü. RTE Külliyesi 1/1000ve 1/15000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının Askıya Alınması Panolarının Yapılması İşi
28) M.Ü. Bağlarbaşı Yerleşkesinde Bulunan 10 Adet Otis Marka Asansörün Muayene ve Onarılması İşi
29) M.Ü. Teknoloji Fakültesi Tekstil Müh. Bölümü İTA Merkezi Çeşitli Tadilat İşleri
30) M.Ü. Göztepe Yer. Kaldırım Boyanması Asfalt Onarılması Enstitü Binası Bodrum Kat Tadilatı ve ÖSYM Bürosu Sigara İçilmez Alanı Yapılması İşi
31) M.Ü. Teknoloji Fakültesi Binası Boya Yapılması ve F Blok Girişine Otomatik Kepenkli Sistem Kapı Yapılması İşi
32) M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Handan Ertuğrul ve Özmen Aktar Kız Öğrenci Yurdu Boya İşleri
33) M.Ü. Yerleşkelerinde Bulunan Kompanzasyon Sistemlerinin Revizyon İşi
34) M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Çevre Düzenlenmesi İşletme Fakültesi ve Konukevi Boya İşleri
35) M.Ü. Anadoluhisarı ve Göztepe Yerleşkesi Çeşitli Onarım İşleri ile Validebağ Arazisi Duvar Onarım İşi
36) M.Ü. Bağlarbaşı Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi Arka Bahçe Revaklara Metal Çatı Yapılması İşi
37) M.Ü. Göztepe, Acıbadem. Anadoluhisarı, Kartal Yerleşkeleri ile RTE Külliyesi Çeşitli Tadilat İşleri
38) M.Ü. Nörolojik Bilimler Enstitüsü Asansörün Muayene ve Onarılması İşi
39) M.Ü. Kandıra Su Ürünleri Binası Onarım ve Tel Çit İşi
40) Göztepe Yerleşkesi B kapısı Düzenlenmesi İşi
41) M.Ü. Acıbadem Yerleşkesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Göztepe Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi ve Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Anabilim Dalı Resim İş Müzik Bölümü Atölye Kısmı Çatı Onarımı ve Tadilat İşleri
42) M.Ü. Yerleşkelerinde Bulunan İdari Bina ve Dersliklerdeki Mevcut Dolapların Duvara Sabitlenmesi, Fen Edebiyat Fakültesi İnorganik Kimya Havalandırma Tesisatı Yapılması ve Çeşitli Tadilat İşleri
43) M.Ü. Göztepe Yerleşkesi A-B Blok Derslik Binalarında Bulunan Toplam 8 Adet Yangın Kaçış Merdiveni Kovalarına Basınç Sensörü Takılması İşi
44) M.Ü. Tıp Fakültesi VRF Sistemi Merkezi Kumandaların ve Soğuk Odanın Tamiri, Çeşitli Yerleşkelerde Bulunan Klimaların Arızalarının Giderilmesi İşi
45) M.Ü. Göztepe Yerleşkesi, RTE Külliyesi ve Anadoluhisarı Yer. Çeşitli Onarım İşleri
46) M.Ü CCTV İzleme Sistemlerinin Arızalı Parçalarının Değiştirilmesi İşi
47) M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve Anadoluhisarı Yerleşkesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Binalarına Ait Yapı Tetkik ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması İşi
48) M.Ü. RTE Külliyesi Engelli Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Yemekhane-Kütüphane Binası Plankote Alımı ve Zemin Etüdü Yapılması İşi
49) M.Ü. RTE Külliyesi Arazisi İçerisinde Askeri Lojman Sınırının Ölçülmesi, Yaklaşık 8,5 Dönüm Yurt Alanın Plankotesinin Arazi ve Büro Çalışmalarının Yapılması, Yurt Alanının Ölçülerek Sınırın Aplikasyonun Yapılması ve Aplikasyon Krokisinin Hazırlanması, İlkokul, Ortaokul ve Lise Arazisinin Ölçülerek Sınırının Aplikasyonunun Yapılması ve Aplikasyon Krokisinin Hazırlanması İşi
50) M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Altyapı Bakım, Onarım ve Yenilenmesi İşi
51) M.Ü. Göztepe Yer. A-B Blok Çim Çevre Düzenlemesi İşi
52) M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Başkanlıklar Binası Kazan Dairesi, A ve B Kapısı Doğalgaz Tesisatı Döşenmesi İşi
53) M.Ü. İletişim Fakültesi Ait 400 KVA Jeneratörün Sökülerek Göztepe Rektörlük Binasına Bağlanarak Devreye Alınması, İletişim Fakültesi ve Teknopark Çeşitli Tadilat İşleri
54) M.Ü. Göztepe Yer. Dr. İbrahim ÜZÜMCÜ Binası Ana Besleme Kablosu Çekilmesi ve Topraklama İşleri İle Tüm Kampüslerde Bulunan Telefon Santrallerine Data Hattı Çekilmesi İşi
55) M.Ü. Anadoluhisarı Kampüsü Yemekhane ve Derslikler Binası Eşanjör Değişimi, Göztepe Yerleşkesi İktisat Fakültesi Genleşme Tankı Değişim ve İbrahim Üzümcü Binası Isıtma Tesisatı Revizyon İşi
56) M.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Turnikelerinin Yerleşimi. AEF bir adet Asansörün Kartlı Geçiş Kablolaması, Enstitüler Konferans Salonu Aydınlatma Armatürlerinin Değişimi, Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kamera Montajları, İşletme Fakültesi, AEF, Hukuk ve İletişim Fakültesi Kameralarının Rektörlük Güvenlik Merkezinden İzlenmesi, Güvenlik MOBA Elektrik Hattı, Sultanahmet Sergi Salonlarına Kamera Montajı İşi
57) M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Çevre Aydınlatmalarının LED Dönüşümü ve Arızalı Elektrik Altyapısının Onarılması İle Teknoloji Fak. Tekstil Bölümü Lab. Elektrik Altyapısının Hazırlanması, AEF ve Acıbadem Kompanzasyon Panolarının Onarımı İşler
58) Marmara Üniversitesi Kart Okuyucu Terminallerinin Altyapısı ve R.T.E. Külliyesi Eczacılık Fakültesi Projeksiyon Cihazı ve Motorlu Perde Altyapısı Hazırlanması İşi
59) M.Ü. Göztepe, İlahiyat, Bahçelievler Anadoluhisarı Kampüsü Çeşitli Onarım İşleri
60) M.Ü. Sağlık Yerleşkesi GEMHAM UPS Montajı ve Tüm Yerleşkelerde Bulunan Telefon Santrallerine Topraklama Ölçümü Yapılması ile UPS Montajı İşleri
61) M.Ü. Veri Merkezine Ait Modüler UPS Cihazının Arızalı Parçalarının Tamir Edilmesi İşi
62) M.Ü. Dr. İbrahim Üzümcü Binası Yangın İhbar Sisteminin Yenilenmesi İşi
63) M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Bilişim Merkezi UPS Cihazlarının 1. Grup Akülerinin Değiştirilmesi İşi
64) M.Ü. Başıbüyük Yerleşkesi Haber Alma(Komuta) Merkezinin Toplanması ve Düzenlenmesi İşleri
65) M.Ü. Anadoluhisarı Yerleşkesi Çevre Aydınlatma ve Göztepe Yerleşkesi Veri Merkezi Aydınlatma Tadilat İşi
66) M.Ü. Bilişim Merkezi Enerji Odasında Bulunan Modüler UPS Cihazının Ömrünü Tamamlamış Olan Kapsitör ve Fanlarının Yenilenmesi İşi
67) M.Ü. Mühendislik Fakültesi MD Binası Bodrum Katında Bulunan Golds Marka UPS Cihazının (40 KVA) Ömrünü Tamamlamış Olan Akülerinin Değiştirilmesi İşi
68) M.Ü. Yangın Algılama ve İhbar Sistemi Arızalı Parçaların Değişimi ve Onarılması İşleri
69) M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Tekstil Atölyesi Binasına Doğalgaz Tesisatı Döşenmesi İşi
70) M.Ü. Çeşitli Yerleşkelerde Bulunan Isıtma sistemleri Onarımı Tadilat İşi
71) M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Haber Alma Merkezinin Düzenlenmesi, İbrahim Üzümcü Binası Yanan Kamera Sisteminin Yenilenmesi ve İlahiyat Fakültesi A Kapısına Kamera Takılması İşleri
72) Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığının Belirlediği Noktalara Kablosuz İnternet Altyapısının Hazırlanması ve Sivil Savunma Konteynırına Fiber İnternet Çekilmesi İşleri
73) M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Binasında Telefon Hatlarının Artırılması ve RTE Külliyesi Giriş Kapısı Güvenlik Moboları Elektrik İşi
74) M.Ü. CCTV- Kamera ve Görüntüleme Sistemlerinin Periyodik Bakımlarının Yapılması İşleri
75) M.Ü. Yangın Algılama ve İhbar Sistemlerinin Periyodik Bakımları
76) M.Ü. Asansör Bakımları Periyodik Bakımları
77) M.Ü. Asansörlerin (Otis) Periyodik Bakımlarının Yapılması İşleri
78) M.Ü. Yürüyen Merdivenlerin (Otis) Periyodik Bakımlarının Yapılması İşleri
79) M.Ü. Kompanzasyon Sistemleri Bakımları İşi
80) M.Ü. Jeneratör Sistemleri Periyodik Bakımlarının Yapılması İşleri
81) M.Ü. Trafo Merkezlerinin Periyodik Bakımlarının Yapılması İşleri
82) M.Ü. VRF, Split Klimalar, Fain-Coil, Havalandırma Cihazları ve Chiller Soğutma Gruplarının Bakımları İşi
83) M.Ü. Göztepe, Başıbüyük, Altunizade Yerleşkeleri Yangın Pompaları, Yangın Sistemleri ve Gazlı Söndürme Sistemleri Periyodik Bakım İşi
84) M.Ü. Kesintisiz Güç Kaynakları Bakım İşi
85) RTE Külliyesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü Asansörlerinin Denetim Yapılması İşi
86) M.Ü. Veri Merkezi Hassas Kontrollü Klimaların Bakımı ve Arızaların Giderilmesi İşi
87) M.Ü. Haydarpaşa ve Bahçelievler Kampüslerinden Sökülen Klimaların, Çeşitli Kampüslere Taşınarak Montajının Yap. İşi
88) M.Ü. Sultanahmet Binası Asansörünün Muayenesi ve Revizyon İşleri
89) M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Asansörlerin Denetim Muayenesi Yapılması İşi
90) M.Ü. Bağlarbaşı Yerleşkesi Mehmet Hattat Binası Asansörlerinin Muayenesi ve Onarılması İşi
91) M.Ü. Yerleşkelerinde Bulunan Kamera Sistemlerinin Parça Değişim İşleri
92) M.Ü. Yerleşkelerindeki Jeneratörlerin Yedek Parça Değişim İşi
93) M.Ü. Çeşitli Yerleşkelerde Asansör Parça Alımı İşi
94) M.Ü. Göztepe Yer. Rektörlük Binası Sıcak Su Kazanı Onarım Ve Tamir İşi
95) M.Ü. RTE Sağlık Yerleşkesi Temel Tıp Bilimleri Fakültesi Merkezi Klima Sistemi Arızalı Dış Ünitenin Değiştirilmesi İşi
96) M.Ü. Göztepe Yer. Rektörlük Binasına ait Klima Santrallerinin Bakımı Kampüs Genelinde Bulunan Klimaların Arızalarının Giderilmesi Klimaların Demonte/Montaj Yapılması işi
97) M.Ü. Yerleşkelerinde Bulunan Binalar Ait Klima Santralleri, Klimalar, VRF Cihazlarına Ait Parça Değişim İşi
98) M.Ü. VRF, Split Klimalar, Fain-Coil, Havalandırma Cihazlarının Dezenfekte İşi
99) M.Ü. Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliğine Ait Yanmış Olan UPS Cihazının Revizyonu İşi
100) M.Ü. Sultanahmet Yerleşkesi Asansörlerinin Denetim Yapılması İşi
101) M.Ü. Buhar Kazanları Besi Pompaları, Bahçe Sulama Dalgıç Pompa, Pis Su Pompaları Onarım ve Değişim İşleri
102) M.Ü. RTE Külliyesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü Asansörlerinin Muayene Yapılması İşi
103) M.Ü. Göztepe Yerleşkesi C Blok Sağ Asansörün Revizyon İşleri
104) M.Ü. Yerleşkelerinde Bulunan Kamera İzleme Sistemlerinin Arızalı Parçalarının Değiştirilmesi İşi
105) M.Ü. Tüm Yerleşkelere Ait Doğalgaz Brülörleri Kazanların Bakımları Yapılması İşi
106) M.Ü. Yerleşkelerinde Bulunan Binalara Ait Split Klimalar ve VRF Cihazlarına Air Parça Değişimi, Tıp Fakültesine Ait Soğuk Oda Hassas Kontrollü Klimaların Tamir Edilmesi İşi
107) M.Ü Çeşitli Yerleşkelerde Bulunan Asansörlerin Arızalı Parçaların Değişimi ve İşi
108) M.Ü. Yerleşkelerindeki Jeneratörlerin Yedek Parça Değişim İşi
109) M.Ü. Göztepe Kampüsü Buhar Kazanları Brülör Yakma Ayarlarının Yapılması İşi
110) M.Ü. Anadoluhisarı, Göztepe, Bağlarbaşı ve Dragos Yerleşkelerine Ait Kalorifer Kazanları Onarım ve Devreye Alma İşleri
111) M.Ü. Başıbüyük Yerleşkesi Arızalı Sirkülasyon Pompaların Tamir ve Revizyon İşi
112) M.Ü. Başıbüyük Yerleşkesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerini Besleyen Dizel Motorlu Yangın Pompasının Motor Parça Değişim İşi

 


Bu sayfa Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından en son 08.02.2021 23:11:54 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM