2018 Yılı Faaliyetlerimiz

1. Marmara Üniversitesi Maltepe Yerleşkesi 535 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ameliyathaneler, Yoğun Bakım Üniteleri ve Çeşitli Noksan İnşaat, Mekanik ve Elektrik İşlerinin Tamamlanması İşi
2. Göztepe Yerleşkesi A-B Bloklar Derslik Binaları Yapım İşi (Devam Ediyor)
3. Maltepe Sağlık Yerleşkesi Eczacılık Fakülte Binası Yapım İşi (Devam Ediyor)
4. Göztepe Yerleşkesi Yemekhane Binası Teras Katının Uzaktan Eğitim Merkezi Olarak Yeniden Düzenlenmesi İşi
5. İstanbul İli Maltepe İlçesi, Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi’ne ait 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni İmar Planı, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Değişikliği Hazırlanması İşi
6. Dr. İbrahim ÜZÜMCÜ Konferans Salonu ve Öğrenci Derslikleri İnşaat, Mekanik, Elektrik Onarım ve Tadilat İşleri (Devam Ediyor)
7. Kartal Yerleşkesi Diş Protez Laboratuvarı Yapılması ve Yemekhane Düzenlenmesi İşleri (Devam Ediyor)
8. Bağlarbaşı Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi B Blok Yapım İşi
9. Bağlarbaşı Yerleşkesi Kültür Merkezi Yapım İşi (Devam Ediyor)
10. Anadoluhisarı Yerleşkesi Güvenlik Noktası B Kapısı Üzerinin Kapatılması ve Çeşitli Tadilat İşleri
11. Göztepe Yerleşkesi Prof. Dr. Orhan Oğuz Kütüphanesi Cam Bölme Yapılması İşi
12. Sultanahmet Yerleşkesi 135. Kuruluş Yıldönümü Kapsamında Tadilat İşleri
13. Anadoluhisarı, Göztepe, Nişantaşı, Maltepe, Sultanahmet ve Haydarpaşa Yerleşkeleri Çeşitli Tadilat ve Onarım İşleri
14. GSF Güvenlik Kulübesi, Seramik Atölyesi, Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Okuma Salonu Aydınlatmaları, FEF Fizik Lab. Topraklaması, İş Güvenliği Koord. Birimi Kablosuz İnternet Hatları ve Merkezi Kütüphane Çeşitli Tadilat İşleri
15. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi D Blok ve Handan Ertuğrul Kız Öğrenci Yurdu Arasına İstinat Duvarı Yapılması İşi
16. M.Ü. Göztepe, Haydarpaşa, Maltepe ve Bağlarbaşı Yerleşkeleri Çeşitli Elektrik İşleri
17. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Enstitü Binası ve Maltepe Yerleşkesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü Çeşitli Tadilat İşleri
18. M.Ü. Nörolojik Bilimler Enstitüsü Ameliyathaneleri Zemin Kaplamalarının Yenilenmesi İşi
19. İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii Bahçesi Taş Kaplamalarının ve Merdivenlerinin Temizlenmesi ve Cilalanması İşi
20. Göztepe, Maltepe, Bahçelievler Yerleşkeleri Çeşitli Onarım İşleri
21. Göztepe Yerleşkesi Merkez Kütüphane, Mühendislik Fakültesi, Fen – Edebiyat Fakültesi, Maltepe Yerleşkesi Nörolojik Bilimler Genel Onarım İşi
22. Ayla Oktay Okul Öncesi Binası Tadilat İşleri
23. Güzel Sanatlar Fakültesi Acıbadem Yerleşkesi Çeşitli Tadilat İşleri
24. Göztepe Kampüsü Atatürk Eğitim Fakültesi Çeşitli Onarım İşleri
25. Göztepe Yerleşkesi Öğrenci İşleri Binası Çevresi Hissedilebilir Yüzey Yapılması İşi
26. Göztepe Yerleşkesi Yönetim ve Enstitü Binası Mescitleri ve Personel Daire Başkanlığı Arşivi Havalandırma Sistemi ve Mescit halısı Döşenmesi İşi
27. Sultanahmet Yerleşkesi Dış Cephe Onarımı, İç Mekânların Boyanması ve Çeşitli Tadilat İşleri
28. Göztepe Yerleşkesi Merkez Kütüphane Mescidi Yapılması ve Çeşitli Onarım İşleri
29. Göztepe Yerleşkesi Özmen Aktar Kız Yurdu Yangın Sprink Hattı Yapılması ve Handan Ertuğrul Kız Yurdu Yangın Kapılarının Yenilenmesi İşi
30. Göztepe Yerleşkesi Açık Amfi Tadilatı İşi
31. Göztepe Kampüsü Atatürk Eğitim Fak. ve Fen-Edebiyat Fak. Engelsiz WC Yapılması İşi
32. Acıbadem Yerleşkesi Güzel Sanatlar Fakültesi Derslik ve Atölyeleri Çeşitli Tadilat İşleri
33. Diş Hekimliği Fakültesi Çeşitli Boya ve Tadilat İşleri
34. Merkez Kütüphanesi 7/24 Çalışma Alanı ve Ofislerinin Arızalı Armatürlerinin Yenilenmesi İşi
35. Anadoluhisarı Yerleşkesi Yüzme Havuzu Kazan Bacası Yenilenmesi İşi
36. Anadoluhisarı Yerleşkesi Yüzme Havuzu Kazan Dairesi Kullanım Suyu Borularının Yenilenmesi, Maltepe Yerleşkesi Nörolojik Bilimler Kazan Dairesi Brülörlerin Tamiri ve Göztepe Yerleşkesi Yönetim Enstitü ve İktisat Fakültesi Binalarına Ait Hidroforlarının Yenilenmesi İşi
37. Başıbüyük Kampüsü Diş Hekimliği Fakültesi ve Tıp Fakültesi Erişilebilirlik Düzenlemeleri İşi
38. Anadoluhisarı Yerleşkesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kampüs Mescidi, Yemekhane ve Derslikler Genel Onarım İşi
39. Fen Edebiyat Fakültesi ile Psikolojik Danışma Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Çeşitli Tadilat ve Boya İşleri
40. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Arşiv Yapılması ve Rektörlük Senato Odası Karo Halı Döşenmesi İşi
41. Anadoluhisarı Yerleşkesi Konferans Salonu Aydınlatmalarının Yenilenmesi, Göztepe Yerleşkesi Basım Teknolojileri Bölümüne Data Tesisatı Yapılması ve Teknoloji Fakültesi İlave Kablosuz İnternet Tesisatı Yapılması İşi
42. Maltepe Sağlık Yerleşkesi B Kapısı Düzenlenmesi İşi
43. Anadoluhisarı Yerleşkesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Binaları Kısmi Çatı Onarımları Çeşitli Tadilat İşleri
44. Göztepe Yerleşkesi C Kapısı Kuyu Hidroforu Yenilenmesi
45. Göztepe Yerleşkesi Rektörlük Güç Odası Terası Su Yalıtımı Yapılması İşi
46. Göztepe Kampüsü Kütüphanesinin Arızalı Armatürlerinin Tamiri ve Yenilenmesi İşi
47. Göztepe Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi GZF 108 GZF 109 ve A114 Nolu Odalarda Yükseltilmiş Döşeme Yapılması
48. Göztepe Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü GZFA 413, GZFA 414 ve 410 Nolu Dersliklerin Düzenlenmesi
49. Teknoloji Fakültesi D Blok 4. Kat Mutfak, E7 Atölyesi ve C Blok Bodrum Kat Tadilatı İşi
50. Bağlarbaşı Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi İstinat Duvarı Onarım İşi
51. M.Ü. Anadoluhisarı Yerleşkesi Spor Bilimleri Fakültesi İdare Binası Çatısı Kısmi Onarım İşleri
52. Basım Teknolojileri Bölümü Çeşitli Tadilat İşleri
53. Bahçelievler Yerleşkesi Binaları Çeşitli Tadilat İşleri
54. Anadoluhisarı Kam. Erişilebilirlik Düzenlenmeleri
55. Bahçelievler Yer. Binalarına Ait Elektrik, İnternet ses ve Görüntü Altyapısının Demontaj ve Montaj İşi
56. Maltepe Sağlık Yerleşkesi Ana Giriş Kapısı Düzenlenmesi İşi
57. M.Ü. Bahçelievler Yerleşkesi Dekanlık ve B Blok Binaları Boya Yapılması İşi
58. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi İbrahim Üzümcü Binası Kameralarının Taşınması, Maltepe Yerleşkesi MARAHEK Kamera-Aydınlatma İşleri, Koruma-Güvenlik Röle Altyapı Hazırlanması ve Haydarpaşa Adalet MYO Ana kablo Arızasının Giderilmesi İşleri
59. Anadoluhisarı Yer. Ana Giriş Kapısının Kanal ve Rögarlarının Yenilenmesi İşi
60. M.Ü. İktisat Fakültesi Prefabrik Bina Boya ve Tadilat İşleri
61. M.Ü. Maltepe Sağlık Yerleşkesi, Göztepe Yerleşkesi ve Haydarpaşa Yer. Çeşitli Tadilat İşleri
62. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Merkez Kütüphane İdari Bölüm Klima Tesisatı Yapılması İşi
63. M.Ü. Kartal Yerleşkesi SHYMO Patoloji Lab. Havalandırma Tesisatı Yapılması İşi
64. M.Ü. Mühendislik Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Tadilatı İşleri
65. M.Ü. İktisat Fakültesi Hava Soğutmalı Su Soğutma Grubu Kompresör Yağı ve Drayer Filtrelerinin Değiştirilmesi
66. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi MC Binası Asansör Balatalarının Yenilenmesi Bahçelievler Yerleşkesi Telefon Santrali Kablolama Altyapısının Hazırlanması ve Devreye Alınması İşleri
67. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi A Kapısı Doğalgaz Tesisatı Çekilmesi Mühendislik Fakültesi C Blok ve Atatürk Eğitim Fakültesi Çeşitli Tadilat İşleri
68. M.Ü. Rektörlük Binası Yönetim Odalarının Düzenlenmesi İşi
69. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Enstitü Binası Çatı Yalıtım İşi
70. M.Ü. Rektörlük Binası Hava Soğutmalı Su Soğutma Grubu Gürültü İzolasyonu Yapılması ve Çeşitli Tadilat İşleri
71. M.Ü. Göztepe Kampüsü ve İlahiyat Fakültesi Erişilebilirlik Düzenlemeleri
72. Marmara Üniversitesi Bağlarbaşı Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi B Blok İle C Blok Arasına Telefon Kablosu Çekilmesi İşi
73. Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü ve Acıbadem Kampüsü Güvenlik Kamerası Kurulması İşi
74. M.Ü. Göztepe Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi Bodrum Kat Mescit Havalandırma İşi
75. M.Ü. Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü ve Mühendislik Fakültesi MC Binası Kamera Sistemi Kurulması İşi
76. Göztepe Yerleşkesi C kapısı Turnikelerin Elk. Altyapısı ve Bahçelievler Yer. İletişim Medya Merkezi Kütüphane ve Ofisler Çeşitli El. Data İşleri
77. Anadoluhisarı Yerleşkesi S.B.F Kazan Dairesi Büyük Spor Salonu Eşanjör Dairesi ve Yemekhane Binası Eşanjör Dairesi Çeşitli Mekanik Onarım İşleri
78. M.Ü. UZEM Birimine Kamera ve Hırsız Alarm Sistemi Kurulması İşi
79. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi F.E.F., A.E.F., Teknoloji Fakültesi Eşanjör Dairesi Kondens Depoları Yenilenmesi, Isı Merkezi Modüler Kullanım Deposu Montajı ve Çeşitli Onarım İşleri
80. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Rektörlük Binası ve Teknoloji Fakültesi Çeşitli Tadilat İşleri
81. M.Ü. Maltepe Sağlık Yerleşkesi Giriş Kapısı Tadilatı İşi
82. M.Ü. Sultanahmet Yerleşkesi Mutfak Düzenlemesi İşi
83. M.Ü. Göztepe Kampüsü Teknoloji Fakültesi C-D-G Blok Zemin Kaplaması ve Elektrik İşleri
84. M.Ü. Nörolojik Bilimler Enstitüsü Patoloji Laboratuvarı Aspiratör Değişimi, Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Bölümü Çeker Ocak Havalandırma Tesisatı Yenilenmesi İşi
85. M.Ü. Atatürk Eğt. Fak. Güzel San. Fak. Mühendislik Fak. Fen Edebiyat Fak. Tıp Fak. Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Siyasal Bilg. Fak. ve Sosyal Bilimler Ens. Çeşitli Tadilat İşleri
86. M.Ü. Nişantaşı Kampüsünde Bulunan Jeneratörün Kartal SMYO Kampüsüne Taşınması İşleri
87. M.Ü. Anadoluhisarı Yerleşkesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kantininin Sınıflara Dönüştürülmesi İşi
88. M.Ü. Sultanahmet Yerleşkesi Kurumsal Amblem ve Logo Yapılması İşi
89. M.Ü. Temel Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Yangın Söndürme Sistemi ve Pompa Bakım Onarım İşleri
90. M.Ü. Nörolojik Bilimler Ens. Hukuk Fak. Mühendislik Fak. Çeşitli Onarım İşleri ile Göztepe Yerleşkesi ve Kartal Yerleşkelerine Kaide Betonu Atılması, Konteynırlara Enerji Hattı Çekilmesi İşi
91. M.Ü. Rektörlük Binası Uydu/TV İşi, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Lab. Elektrik Altyapısı, Göztepe Yerleşkesi Çevre Aydınlatma, Bağlarbaşı Yerleşkesi B Blok Data Cihaz Montajlarının Yapılması ve Maltepe Yerleşkesi Diş Hekimliği Fakültesi Yangın ve Hasta Merdivenleri Aydınlatma İşleri
92. M.Ü. Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Kreş, Bahçelievler, Anadoluhisarı, Sultanahmet ve Atatürk Eğitim Fak. Ana Bina Kompanzasyon Panolarının Tadilatı
93. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi İktisat Fakültesi F.E.F., Teknoloji Fakültesi Mühendislik Fakültesi Eşanjör Daireleri İle Başıbüyük Yerleşkesi Nörolojik Bilimler Kazan Dairesi Çeşitli Tamirat İşleri
94. M.Ü. Maltepe Yerleşkesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Tadilat İşleri
95. M.Ü. Sultanahmet Yerleşkesi Rektörlük Binası ve Göztepe Yerleşkesi Teknoloji Fakültesi Çatı Onarım İşi
96. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Teknoloji Fakültesi Nanoteknoloji ve Biyomalzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi D105 Nolu Sınıfın Laboratuvara Dönüştürülmesi ve Çeşitli Tadilat İşleri
97. M.Ü. Tıp Fak. Spor Bilimleri Fak. Kapalı Yüzme Havuzu, Mühendislik Fak. Teknoloji Fak. ve Göztepe Yerleşkesi Kütüphanesi Çeşitli Tadilat İşleri
98. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Yemekhane Tadilat İşi ve M.Ü. Anadolu Hisarı Yerleşkesi Kantin Çatı Onarımı İşi
99. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Yemekhane Tadilat İşi ve M.Ü. Anadolu Hisarı Yerleşkesi Kantin Çatı Onarımı İşi
100. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi A Kapısı Konsept Projesi Hazırlanması İşi
101. M. Ü. Göztepe Yer C Blok Bodrum Kat Öğrenci Etüt Merkezi Düzenlenmesi İşi
102. Göztepe Yerleşkesi 143 Pafta 1229 Ada, 2, 3, 4, 83 Parsel Aplikasyon İşi
103. Binalarının Yükseköğretim Mekânları Yatırım Karar Destek Sistemi (MEK-SİS) Projesi Kapsamında Mekânların Sınıflandırma-Kodlama-Numaralandırma İşi
104. M.Ü. Binalarının Metrik Ölçüm ve İç Mekân Kalite Ölçümleri İşi
105. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi 2 Parseli Etkileyen Yol Kavşak Projesi İmar Planı Tadilatı İşi
106. M.Ü. Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Teknoloji ve Mühendislik Fakülteleri Binaları İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Yapılması İşi
107. M.Ü. Göztepe ve Halkalı Teknopark Alanlarının Belirlenmesi İşi
108. M.Ü. Göztepe, Maltepe, Başıbüyük, Kartal, Bağlarbaşı Yerleşkesinde Bulunan Binaların Toplam Yapı Alanlarının Drone (İnsansız Hava Aracı) İle Fotogrametrik 3D Model Oluşturularak Hesaplanması İşi
109. Göztepe Yerleşkesi Fen Edebiyat Fakültesi Çıkışı Kanalizasyon Hattı Yenilenmesi İşi
110. M.Ü. Anadoluhisarı Yerleşkesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yangın Alarm ve Algılama Sistemi, Yıldırımdan Korunma Tesisatı ve Koridor Aydınlatmalarının LED Aydınlatmalar İle Değiştirilmesi İşi
111. M.Ü. Göztepe Yerleşkesi AEF Prefabrik Binaya Fiber Çekilmesi ve Kampüs Kamera Fiber Altyapısının Yenilenmesi İşi
112. Göztepe Kampüsü Akademisyen Yemekhanesi Doğalgaz ve Elektrik-Data Altyapı Hazırlanması İşleri
113. Bağlarbaşı Kampüsü Kısmi Pissu Giderleri ve Alt yapı Yapılması İşi
114. Göztepe Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi Dekanlık ile D Binası Arası Ana Telefon Kablosu Çekilmesi ve Maltepe Diş Hekimliği Fakültesi Trafo Kumanda Devresinin Değiştirilmesi İşleri


Bu sayfa Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından en son 21.01.2019 16:16:04 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM