Göztepe Yerleşkesi A-B Bloklar Derslik Binaları Yapım Çalışmaları Tamamlandı

    Göztepe Yerleşkesi A ve B Derslik blokları, 3 adet bodrum kat, zemin kat ve 7 adet normal kat planından oluşmakta ve toplam inşaat alanı 35.180 m²’dir. A ve B olmak üzere 2 bloktan oluşan yapı, Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı ve Müzik Bölümü ile Merkezi Derslik birimlerini bünyesinde bulundurmaktadır. Hukuk Fakültesi 5.000 öğrenci, Güzel Sanatlar Fakültesi 357 öğrenci, İletişim Fakültesi ise 2.233 öğrenciye hizmet verecek şekilde planlandı. Ek hizmet birimleri olarak ise öğrenci çalışma ve akademisyen dinlenme alanları bay, bayan ve engelli wc’ler, çay ocağı ve depo ve kantin yer almaktadır. Çalışmalar tamamlanarak binalar hizmete alınmıştır. 

HIZLI ERİŞİM