Peyzaj ve Çevre Düzenlemesi Şube Müdürlüğü

Peyzaj ve Çevre Düzenlemesi Şube Müdürlüğün çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetimden ve gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu olup, görev alanına giren konularla ilgili olarak Daire Başkanına yardımcı olur. Buna göre;

 • Müdürlüğün çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Daire Başkanlığına sunmak,
 • Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak, Müdürlüğün kadro ve ödenek ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Daire Başkanlığına sunmak,
 • Daire Başkanlığının kararları doğrultusunda Müdürlüğün işlerini yürütmek,
 • Müdürlüğün ve bağlı birimlerin çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,
 • Personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,
 • Müdürlük bünyesindeki Çalışma Grupları ve Müdürlük birimlerinin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, koordine etmek, izlemek ve denetlemek.  
 • Üniversite yerleşkelerine ait alanlarda çevre düzenleme projeleri geliştirmek,
 • Estetik ve fonksiyonel dış mekân ortamları ve bunları destekleyecek birimleri oluşturmak,
 • Düzenlenen çevrenin temizliğini, devamlılığını ve geliştirilmesini sağlamak,
 • Çevre düzenlemesi için kullanılacak materyalleri ve hizmet verecek ekipleri oluşturmak ve denetlemek.
 • Üniversiteye tahsis edilen ormanlık alanların protokole uygun kullanımının sağlanması hususunda üniversite yönetimine yardımcı olmak,
 • Üniversiteye ait özel orman alanlarının işletilmesi ve kullanılmasında üniversite yönetimine yardımcı olmak,
 • Bitkisel üretim yapmak için gerekli tesisleri kurmak ve üretimde kullanılacak malzemeleri temin etmek,
 • Çevre düzenleme çalışmalarında kullanılacak bitkileri ve tohumları mümkün ise yetiştirmek, mümkün değilse dışarıdan temin etmek,
 • Temiz, düzenli ve bakımlı bir çevre oluşturma kapsamında plan ve projeler hazırlamak, ihtiyaç duyulan bitkisel ve yapısal malzemeleri temin etmek, hizmet içi kurslar düzenleyerek personeli eğitmek,
 • Çevresel imar planı revizyonu hazırlamak,
 • Engelliler gibi kamu ortak mekânlarını kullanmakta zorluk çeken kişilerin kentsel kullanımlara, sosyal donatı ve teknik altyapı alanlarına erişimini ve kullanımını sağlayıcı ve kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması amacıyla tasarım ilkeleri geliştirerek mekânsal düzenlemeler yapmak,
 • Üniversitemiz yerleşkelerinde bölgenin ekolojik koşullarını değerlendirerek ağaçlandırma sahalarını oluşturmak ve ağaçlandırma çalışmaları yapmak,
 • Alan kullanım kararlarına bağlı olarak yapısal, bitkisel peyzaj projelerini hazırlamak, bunları uygulamak ve peyzaj düzenlemesi yapılmış alanlardaki bakım onarım ve yenileme çalışmalarını yaparak bu alanların devamlılığını sağlamak,
 • Üniversite yerleşkesinde botanik bahçesi, hobi bahçesi gibi özel alanlar oluşturarak ziyarete açmak, tanıtımını yapmak, mevcut kullanım ve dolaşımdan kaynaklanan sorunlarını çözmek.
 • Mevzuat uyarınca üst amirler tarafından verilen ve hizmet alanına giren diğer görevleri de yerine getirmek.

Bu sayfa Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından en son 05.05.2021 00:42:07 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM