Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Yapı İşleri Teknik Şube Müdürlüğü

Yapı İşleri Teknik Şube Müdürü Daire Başkanı'ndan aldığı talimatlar doğrultusunda ve ilgili mevzuat uyarınca, programa alınan mevcut yapıların büyük onarımlarının ve yapılmakta olan yeni inşaatların fizibilitelerinin yapılması, keşif özetlerinin hazırlanması, projelerinin yapılması/yaptırılması, yaklaşık maliyetlerin hesaplanarak ihale edilme aşamasına getirilmesi,  hakediş dosyalarının hazırlanması ve devam eden işlerin her türlü denetim ve kontrollerinin yapılması konularında Daire Başkanı'na yardımcı olur. Buna göre;

 • Programa alınan büyük onarım ve yeni yapılacak inşaatların fizibilitelerinin hazırlanarak keşif özetlerini çıkarmak,
 • Proje taslaklarını hazırlayıp asıl projeyi yapmak,
 • Yaklaşık maliyetlerini ve ihale şartnamelerini hazırlayarak ihale aşamasına gelmesini sağlamak,
 • İhaleyi kazanan firmalara yer teslimini yapmak,
 • Yapımı devam eden işlerle ilgili her türlü kontrollük hizmetlerini yerine getirmek,
 • Yapılan işlerle ilgili olası aksamaları gidermek için toplantılar düzenlemek, yönetmek ve hizmet konusu alanına giren işlerle ilgili toplantılara katılmak,
 • Hakediş dosyalarını hazırlamak,
 • Ödeme emri ve eklerini kontrol ederek mevzuata uygunluğunu sağlamak,
 • Ödeme emri belgesi eki belgeler üzerinde Ön Mali Kontrol yapmak,
 • Yapımı devam eden işlerle ilgili süre uzatımı ve ödenek aktarımı gibi işleri yürütmek,
 • İnşaatı biten bina ve tesislerin kabul işlemlerini yaparak talep sahiplerine teslim etmek,
 • Kesin hesapları düzenlemek,
 • Kanun, Yönetmelik ve Mevzuatlardaki gelişme ve değişikliklerin takibini yapmak, konu hakkında Daire Başkanını bilgilendirmek ve bünyesinde çalışan personelin de gelişmeleri öğrenmelerini sağlamak,
 • Şube Müdürlüğü bünyesindeki personelin  birbirleri ile uyumlu bir şekilde çalışmalarını sağlamak,
 • Kaynakları etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun bir şekilde kullanmak ve kullanılmasını sağlamak,
 • Mevzuat uyarınca üstleri tarafından verilen ve hizmet alanına giren diğer görevleri de yerine getirmek.

Bu sayfa Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından en son 13.07.2016 13:32:10 tarihinde güncellenmiştir.